Služby

. Nemusí to být právě náš případ, ale určitě se shodneme všichni v tom, že pečovat o lidi s postižením