Služby

Nemusí to být právě náš případ, ale určitě se shodneme všichni v tom, že pečovat o lidi s postižením nebo

Alkoholismus žen

Česká republika má určitá smutná prvenství. Například alkoholismus. Češi mají nebývalou spotřebu alkoholu. Většina lidí si ovšem nepřizná, že má